Interesting Slashdot comment on the mathematics of evolution.